Aktuelnosti

Sastanak sa predstavnicima GIZ-ME

  • 07.12.2011.

U prostorijama Asocijacije poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" 19.07.2011. godine održan je sastanak sa predstavnicima GIZ-a i njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju sa inostranstvom o dosadašnjim i budućim aktivnostima i projektima Asocijacije, kao i o nastavku uspješne saradnje.Asocijacija poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" upoznala je predstavnike GIZ-a o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima, kao i o budućim aktivnostima i projektima Asocijacije.

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore sa "Women in Progress" iz Švedske

  • 07.12.2011.

U Budvi 30.09.2011. godine Asocijacija poslovnih žena Crne Gore upoznala je grupa preduzetnica iz Švedske sa dosadašnjim konkretnim aktivnostima na ekonomskom osnaživanju biznis žena, i njihovom povezivanju i razmjeni iskustava. Na sastanku su prezentovani primarni ciljevi Asocijacije, među koje spadaju unaprjeđenje poslovanja i jačanje ženskog preduzetništva.

Prva strateška ekspertna projektna radionica u Zagrebu

  • 07.12.2011.

Predsjednica Skupštine Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, Milica Vuksanović, prisustvovala je Prvoj strateškoj ekspertnoj projektnoj radionici u organizaciji GTF, u Zagrebu od 29.09. do 2.10.2011. godine. Na konferenciji su učestvovale predstavnice nevladinih organizacija i predstavnice žena preduzetnica, koje treba da budu partneri u ovom projektu.

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore sa preduzetnicama iz Švedske u Budvi 30.09.2011

  • 16.11.2011.

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore upoznala je preduzetnice iz Švedske sa dosadašnjim konkretnim aktivnostima na ekonomskom osnaživanju biznis žena, i njihovom povezivanju i razmjeni iskustava. Na sastanku su prezentovani primarni ciljevi Asocijacije, među koje spadaju unaprjeđenje poslovanja i jačanje ženskog preduzetništva. Predstavnice "Poslovne žene" upoznale su prisutne sa kojom željom i motivom ulažu napore u promovisanje poslovnih interesa žena, čime se poboljšava budući položaj žene - preduzetnice u crnogorskom društvu.

5th Business Conference on South East Europe "Crossing Boundaries - Strengthening Cooperation"

  • 14.07.2011.

Predstavnica "Poslovne žene" mr Danijela Laketić bila je učesnica na Petoj poslovnoj konferenciji zemalja jugoistočne Evrope - "5th Business Conference on South East Europe "Crossing Boundaries - Strengthening Cooperation", koja je održana 15 - 16 Juna 2011. godine u Berlinu, u organizaciji GIZ – njemačke organizacije za tehničku saradnju, njemačke privredne komore i njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Obuka članica na temu "Vještine pregovaranja"

  • 11.06.2011.

U organizaciji GIZ – Njemačke razvojne saradnje, članice Asocijacije poslovnih žena Crne Gore učestvovale su u dvodnevnoj obuci koja je, na temu "Vještine pregovaranja", održana 10. i 11. juna 2011. god, u hotelu "Residence", u Miločeru.