Aktuelnosti

6. Kongres preduzetnica Jadransko-jonskog područja

  • 12.12.2011.

U Splitu je 3. i 4. novembra 2011. godine održan VI Kongres preduzetnica Jadransko-jonskog područja, pod pokroviteljstvom predsjednika republike Hrvatske Dr. Ive Josipovića. Kongres je potvrdio potrebu za sastajanjem, razmjenom iskustava, umrežavanjem, međusobnim olakšavanjem rada i jačanjem žena u preduzetništvu. Tema ovogodišnjeg kongresa bila je "Umrežavanje – jedan od instrumenata uspjeha", i u skladu sa tim Jadranka Radovanić, predsjednica Foruma, Kruga i ŽK Split, kao cilj istaknula je uspostavljanje što veće i jače mreže preduzetnica za njihov bolji rad i poslovanje.

Sastanak u Bijelom Polju na temu"Podrška razvoju ženskog preduzetništva u sjevernom regionu"

  • 12.12.2011.

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, pod sloganom "Podrška razvoju ženskog preduzetništva u sjevernom regionu", održan je 29.septembra 2011.godine u Bijelom Polju. Domaćin sastanka je bio predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić, dok su podršku pružili GIZ, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojni fond, gdje je između ostalog istaknuto da se u savremenom crnogorskom društvu žena oslobodila uloge stuba porodice.

Sastanak Asocijacije Poslovnih žena Crne Gore sa predstavnicima tehnološkog parka - Tehnopolis

  • 12.12.2011.

U prostorijama Asocijacije poslovnih žena CG, 13.10.2011. godine održan je sastanak sa predstavnicima tehnološkog parka-Tehnopolis. Kao predstavnik Tehnopolis-a prisustvovala je g-đa Annamaria Annicchiarico.

Balkanska ženska koalicija vol. II - Pokretač inicijative za podršku ženskom preduzetništvu na Balkanu

  • 12.12.2011.

Projekat Balkanska ženska koalicija vol. II - Pokretač inicijative za podršku ženskom preduzetništvu na Balkanu koji se sprovodi u periodu od 11. novembra 2020. do 31. oktobra 2022 koji se finansira u okviru drugog poziva Programa ERASMUS+.

Fokus grupa

  • 12.12.2011.

U okviru regionalnog projekta za žensko preduzetništvo Jugoistočne Evrope, u saradnji sa GTF-om i nevladinom organizacijom Status, Asocijacija poslovnih žena je organizovala fokus grupu 25. oktobra 2011.godine.

Konferencija poslovnih žena Jugoistočne Evrope u Zagrebu 19.X 2011.

  • 07.12.2011.

U Zagrebu se 19. oktobra 2011. godine održala Konferencija poslovnih žena Jugoistočne Evrope, kojoj su prisustvovali učesnici iz devet zemalja. Asocijaciju poslovnih žena je predstavljala Radmila Krgović. Pored Crne Gore predstavnice su imale i Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Moldavija, Kosovo i Turska. Gospođa Efka Heder, direktorica SEECEL-a, je otvorila sastanak, predstavljajući misiju i projekte SEECEL-a, koje su odradili po fazama, dok je Mary Ann Rukavina Cipetić predstavila GTF.