Aktuelnosti

Sastanak u Baru na temu: "Podrška razvoju ženskog preduzetništva"

  • 05.01.2012.

U sali Skupštine opštine Bar Asocijacija poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" je održala sastanak na temu "Podrška razvoju ženskog preduzetništva". Asocijacija povezuje poslovne žene u Crnoj Gori, i doprinosi razmjeni znanja i iskustva, kao i realizaciji zajedničkih projekata. U ime domaćina prisutne je pozdravila Branka Nikezić, predsjednica Skupštine opštine Bar.

6. Kongres preduzetnica Jadransko-jonskog područja

  • 12.12.2011.

U Splitu je 3. i 4. novembra 2011. godine održan VI Kongres preduzetnica Jadransko-jonskog područja, pod pokroviteljstvom predsjednika republike Hrvatske Dr. Ive Josipovića. Kongres je potvrdio potrebu za sastajanjem, razmjenom iskustava, umrežavanjem, međusobnim olakšavanjem rada i jačanjem žena u preduzetništvu. Tema ovogodišnjeg kongresa bila je "Umrežavanje – jedan od instrumenata uspjeha", i u skladu sa tim Jadranka Radovanić, predsjednica Foruma, Kruga i ŽK Split, kao cilj istaknula je uspostavljanje što veće i jače mreže preduzetnica za njihov bolji rad i poslovanje.

Sastanak u Bijelom Polju na temu"Podrška razvoju ženskog preduzetništva u sjevernom regionu"

  • 12.12.2011.

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, pod sloganom "Podrška razvoju ženskog preduzetništva u sjevernom regionu", održan je 29.septembra 2011.godine u Bijelom Polju. Domaćin sastanka je bio predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić, dok su podršku pružili GIZ, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojni fond, gdje je između ostalog istaknuto da se u savremenom crnogorskom društvu žena oslobodila uloge stuba porodice.

Sastanak Asocijacije Poslovnih žena Crne Gore sa predstavnicima tehnološkog parka - Tehnopolis

  • 12.12.2011.

U prostorijama Asocijacije poslovnih žena CG, 13.10.2011. godine održan je sastanak sa predstavnicima tehnološkog parka-Tehnopolis. Kao predstavnik Tehnopolis-a prisustvovala je g-đa Annamaria Annicchiarico.

Balkanska ženska koalicija vol. II - Pokretač inicijative za podršku ženskom preduzetništvu na Balkanu

  • 12.12.2011.

Projekat Balkanska ženska koalicija vol. II - Pokretač inicijative za podršku ženskom preduzetništvu na Balkanu koji se sprovodi u periodu od 11. novembra 2020. do 31. oktobra 2022 koji se finansira u okviru drugog poziva Programa ERASMUS+.

Fokus grupa

  • 12.12.2011.

U okviru regionalnog projekta za žensko preduzetništvo Jugoistočne Evrope, u saradnji sa GTF-om i nevladinom organizacijom Status, Asocijacija poslovnih žena je organizovala fokus grupu 25. oktobra 2011.godine.