Aktuelnosti

Sastanak u Bijelom Polju na temu"Podrška razvoju ženskog preduzetništva u sjevernom regionu"

  • 12.12.2011.

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, pod sloganom "Podrška razvoju ženskog preduzetništva u sjevernom regionu", održan je 29.septembra 2011.godine u Bijelom Polju. Domaćin sastanka je bio predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić, dok su podršku pružili GIZ, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Investiciono-razvojni fond, gdje je između ostalog istaknuto da se u savremenom crnogorskom društvu žena oslobodila uloge stuba porodice.

Prva strateška ekspertna projektna radionica u Zagrebu

  • 07.12.2011.

Predsjednica Skupštine Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, Milica Vuksanović, prisustvovala je Prvoj strateškoj ekspertnoj projektnoj radionici u organizaciji GTF, u Zagrebu od 29.09. do 2.10.2011. godine. Na konferenciji su učestvovale predstavnice nevladinih organizacija i predstavnice žena preduzetnica, koje treba da budu partneri u ovom projektu.

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore sa "Women in Progress" iz Švedske

  • 07.12.2011.

U Budvi 30.09.2011. godine Asocijacija poslovnih žena Crne Gore upoznala je grupa preduzetnica iz Švedske sa dosadašnjim konkretnim aktivnostima na ekonomskom osnaživanju biznis žena, i njihovom povezivanju i razmjeni iskustava. Na sastanku su prezentovani primarni ciljevi Asocijacije, među koje spadaju unaprjeđenje poslovanja i jačanje ženskog preduzetništva.

Sastanak sa predstavnicima GIZ-ME

  • 07.12.2011.

U prostorijama Asocijacije poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" 19.07.2011. godine održan je sastanak sa predstavnicima GIZ-a i njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju sa inostranstvom o dosadašnjim i budućim aktivnostima i projektima Asocijacije, kao i o nastavku uspješne saradnje.Asocijacija poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" upoznala je predstavnike GIZ-a o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima, kao i o budućim aktivnostima i projektima Asocijacije.

Konferencija poslovnih žena Jugoistočne Evrope u Zagrebu 19.X 2011.

  • 07.12.2011.

U Zagrebu se 19. oktobra 2011. godine održala Konferencija poslovnih žena Jugoistočne Evrope, kojoj su prisustvovali učesnici iz devet zemalja. Asocijaciju poslovnih žena je predstavljala Radmila Krgović. Pored Crne Gore predstavnice su imale i Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Moldavija, Kosovo i Turska. Gospođa Efka Heder, direktorica SEECEL-a, je otvorila sastanak, predstavljajući misiju i projekte SEECEL-a, koje su odradili po fazama, dok je Mary Ann Rukavina Cipetić predstavila GTF.

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore sa preduzetnicama iz Švedske u Budvi 30.09.2011

  • 16.11.2011.

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore upoznala je preduzetnice iz Švedske sa dosadašnjim konkretnim aktivnostima na ekonomskom osnaživanju biznis žena, i njihovom povezivanju i razmjeni iskustava. Na sastanku su prezentovani primarni ciljevi Asocijacije, među koje spadaju unaprjeđenje poslovanja i jačanje ženskog preduzetništva. Predstavnice "Poslovne žene" upoznale su prisutne sa kojom željom i motivom ulažu napore u promovisanje poslovnih interesa žena, čime se poboljšava budući položaj žene - preduzetnice u crnogorskom društvu.