Aktuelnosti

Javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine sa Akcionim planom 2021-2022. godine

  • 20.05.2021.

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore učestvovala je i dala svoje komentare tokom četvrtog od pet okruglih stolova koji je organizovalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, u saradnji sa Misijom OSCE u Crnoj Gori, u okviru Javne rasprave o Nacrtu nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine sa Akcionim planom 2021 -2022. godine.

Online Okrugli sto, zoom aplikacija, 19.05.2021. godine