Aktuelnosti

Sastanak Asocijacije poslovnih žena Crne Gore sa preduzetnicama iz Švedske u Budvi 30.09.2011

  • 16.11.2011.

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore upoznala je preduzetnice iz Švedske sa dosadašnjim konkretnim aktivnostima na ekonomskom osnaživanju biznis žena, i njihovom povezivanju i razmjeni iskustava. Na sastanku su prezentovani primarni ciljevi Asocijacije, među koje spadaju unaprjeđenje poslovanja i jačanje ženskog preduzetništva. Predstavnice "Poslovne žene" upoznale su prisutne sa kojom željom i motivom ulažu napore u promovisanje poslovnih interesa žena, čime se poboljšava budući položaj žene - preduzetnice u crnogorskom društvu.


Naglasile su spremnost "Poslovne žene" da pruži podršku ženskom aktivizmu u preduzetništvu, kao i da utiče na veću motivisanost nezaposlenih žena da se i one okrenu biznisu. Preduzetnice iz Švedske su nam dale prijedloge kako djelovati efikasnije u ispunjavanju predviđenih ciljeva. Upućen je poziv Asocijaciji poslovnih žena CG za gostovanje u Stokholmu i naglašena mogućnost saradnje na zajedničkim projektima firmi u okviru naše organizacije i firmi poslovnih žena Švedske.