Aktuelnosti

5th Business Conference on South East Europe "Crossing Boundaries - Strengthening Cooperation"

  • 14.07.2011.

Predstavnica "Poslovne žene" mr Danijela Laketić bila je učesnica na Petoj poslovnoj konferenciji zemalja jugoistočne Evrope - "5th Business Conference on South East Europe "Crossing Boundaries - Strengthening Cooperation", koja je održana 15 - 16 Juna 2011. godine u Berlinu, u organizaciji GIZ – njemačke organizacije za tehničku saradnju, njemačke privredne komore i njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.


Glavni cilj ove konferencije je bio jačanje saradnje između zemalja regiona i Njemačke, a pored uspostavljanja poslovnih kontakata bilo je prilike da se učesnici upoznaju i sa oblastima koje se smatraju budućnošću razvoja regiona. U radu V ekonomske konferencije u Berlinu, pored predstavnika Vlade Crne Gore na čelu sa Ministrom ekonomije dr Vladimirom Kavarićem, kao i ambasadorom Crne Gore u Njemačkoj g. Radulovićem, učestvovala je i privredna delegacija Crne Gore – predstavnici Privredne komore, Monetengro biznis alijanse, Asocijacije poslovnih žena, Plantaža AD, Jadroagent, i sl., kao i međunarodnih organizacija, GIZ ... sl. Zemlje učesnice su bile iz: Albanije, BIH, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Rumunije, Srbije Crne Gore. U nastavku su interesantni navodi ministra ekonomije Crne Gore, njemačkog ministra za ekonomsku saradnju, kao i predsjednika Kuće njemačke privrede. Uz podsjećanje da je Crna Gora, tokom proteklih godina, napravila značajne pomake u razvoju turizma, unapređivanju energetske efikasnosti uz sve veće oslanjanje na obnovljive izvore energije, ministar ekonomije Vladimir Kavarić je istakao da jačamo kapacitete u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, ribarstva, šumarstva i vodoprivrede, kako bi nastavili proces usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom. G. Kavarić je bio i panelista u okviru panela o Energetici. "Značajan broj predstavnika vlada, privrednih komora i preduzetnika koji su učestvovali na ovoj konferenciji potvrdio je da smo uspjeli da iskoristimo priliku da razmijenimo iskustva i izrazimo potrebe" rekao je predsjednik Kuće njemačke privrede Hans Hajnrih Driftman navodeći da je to bila prilika za vlade i kompanje da se predstave jedni drugima, kao šansa za dalju saradnju. I njemački ministar za ekonomsku saradnju i razvoj Dirk Nibel smatra da region Jugoistočne Evrope ima izuzetan potencijal i perspektivu. Nastavak afirmacije demokratije, stabilnosti, otvorenog tržišta, vladavine prava, mirnog rješavnja konflikata i smanjenja siromštva je put koji mi u EU podržavamo. Ekonomski razvoj tržišta JIE i integracija u tržište EU je naš cilj" naveo je njemački ministar za ekonomsku saradnju Dirk Nibel.