Aktuelnosti

Sastanak u Baru na temu: "Podrška razvoju ženskog preduzetništva"

  • 12.12.2011.

U sali Skupštine opštine Bar Asocijacija poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" je održala sastanak na temu "Podrška razvoju ženskog preduzetništva". Asocijacija povezuje poslovne žene u Crnoj Gori, i doprinosi razmjeni znanja i iskustva, kao i realizaciji zajedničkih projekata. U ime domaćina prisutne je pozdravila Branka Nikezić, predsjednica Skupštine opštine Bar.


Milosava Mila Žugić, predsjednica Asocijacije, naglasila je značaj sastanka, jer samo ulaganjem zajedničkih napora i promocijom poslovnih interesa žena poboljšava se položaj žene-preduzetnice u crnogorskom društvu. Asocijacija poslovnih žena uz podršku njemačke organizacije GIZ-me, organizovala je sastanak u želji da zajedničkim radom i saradnjom sa državnim institucijama i lokalnom upravom, pruži podršku razvoju ženskog preduzetništva. Predsjednica Skupštine Asocijacije, Milica Vuksanović upoznala je prisutne sa dosadašnjim aktivnostima Asocijacije na ekonomskom osnaživanju poslovnih žena i naglasila spremnost "Poslovne žene" da utiče i na veću motivisanost nezaposlenih žena da se i one okrenu pokretanju sopstvenog biznisa. U cilju efikasnijeg angažovanja na poboljšanju ženskog preduzetništva Asocijacija je otvorila Poslovnu ambasadu koja će u saradnji sa Vladom i državnim institucijama raditi na stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj ženskog biznisa, jer samo ekonomski samostalna žena može biti ravnopravna kako u porodici, tako i u cijelom društvu. Asocijacija poslovnih žena očekuje punu podršku Vlade, državnih institucija, banaka i Zavoda za zapošljavanje za ekonomsko osnaživanje žena, a sve u cilju ekonomskog razvoja Crne Gore, kao bitnog uslova za brži napredak Crne Gore u Evropske integracije.