Aktuelnosti

Sastanak sa predstavnicima GIZ-ME

  • 07.12.2011.

U prostorijama Asocijacije poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" 19.07.2011. godine održan je sastanak sa predstavnicima GIZ-a i njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju sa inostranstvom o dosadašnjim i budućim aktivnostima i projektima Asocijacije, kao i o nastavku uspješne saradnje.Asocijacija poslovnih žena Crne Gore - "Poslovna žena" upoznala je predstavnike GIZ-a o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima, kao i o budućim aktivnostima i projektima Asocijacije.


Predstavnice "Poslovne žene" naglasile su značaj saradnje sa GIZ-om, uz čiju podršku je Asocijacija i otpočela sa radom na jačanju ženskog preduzetništva i unaprjeđenju poslovanja.Nastala u cilju podrške ženskom aktivizmu u biznisu, Asocijacija povezuje poslovne žene u Crnoj Gori, i doprinosi razmjeni znanja i iskustva, kao i realizaciji zajedničkih projekata. Predsjednica "Poslovne žene" upoznala je prisutne sa dosadašnjih konkretnim aktivnostima Asocijacije na ekonomskom osnaživanju poslovnih žena i naglasila spremnost "Poslovne žene" da utiče i na veću motivisanost nezaposlenih žena da se i one okrenu pokretanju sopstvenog biznisa. Ulaganjem zajedničkih napora i promocijom poslovnih interesa žena poboljšava se budući položaj žene-preduzetnice u crnogorskom društvu, što je jedan od glavnih ciljeva Asocijacije.Asocijacija poslovnih žena Crne Gore pokrenula je niz značajnih aktivnosti i na uklanjanju poslovnih barijera, stvaranju povoljnijih uslova kreditiranja, izradu kvalitetnijeg zakonodavstva, kao i uvođenju bolje poreske i finansijske politike. U cilju efikasnijeg angažovanja na poboljšanju ženskog preduzetništva, Asocijacija planira realizaciju edukativnih programa o pokretanju i vođenju biznisa, rad na dobijanju novih tehnologija i znanja neophodnih za uspješan razvoj poslovanja.Vjerujemo da će Asocijacija poslovnih žena Crne Gore brojnim aktivnostima doprinijeti većem učešću poslovnih žena u svim institucijama sistema, i da je crnogorsko društvo prepoznalo koji značaj pružanja podrške ženama - preduzetnicama ima za Crnu Goru.Sastanku su prisustvovali: Milosava Žugić, predsjednica Asocijacije poslovnih žena; Svetlana Uljarević Čukić, direktor i vlasnik "Atela"; Danijela Laketić, direktor "Atlas penzije"; Sanja Mugoša, projekt menadžer, GIZ; g-din Uwe Stumpf – direktor GIZ-a za Crnu Goru; g-din Christopf Eichen – predstavnik njemackog ministarstva za ekonomsku saradnju sa inostranstvom; g-din Benjamin Klinger, šef kancelarije GIZ-a za ekonomski razvoj i zapošljavanje.