Aktuelnosti

Sastanak Asocijacije Poslovnih žena Crne Gore sa predstavnicima tehnološkog parka - Tehnopolis

  • 12.12.2011.

U prostorijama Asocijacije poslovnih žena CG, 13.10.2011. godine održan je sastanak sa predstavnicima tehnološkog parka-Tehnopolis. Kao predstavnik Tehnopolis-a prisustvovala je g-đa Annamaria Annicchiarico.


Razmijenjene su informacije i iskustva Asocijacije žena preduzetnica iz Pulje i Bazilikate i naše organizacije. Prevdvidjena je saradnja izmedju Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i Tehnopolisa, u okviru koga je i inkubator u Bariju.

Upućen je poziv Asocijaciji poslovnih žena Crne Gore za gostovanje i mogućnost rada na budućim zajedničkim projektima kroz saradnju firmi u okviru naše institucije i firmi sličnih orjentacija u regionu Pulja.