Aktuelnosti

Održana II Konferencija poslovnih žena "Potencijal žena Crne Gore u biznisu i nauci"

  • 20.05.2011.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana žena preduzetnica, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za rodnu ravnopravnost, Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi – Misija u Crnoj Gori (OEBS) i Asocijacija poslovnih žena Crne Gore "Poslovna žena" organizovali su II Konferenciju poslovnih žena na temu "Potencijal žena Crne Gore u biznisu i nauci".


Konferencija održana 10. maja 2011. godine u hotelu "Crna Gora" u Podgorici, imala je za cilj da se razmjenom znanja, iskustava i ideja razgovara o položaju žena u Crnoj Gori, posebno s aspekta postojeće poslovne prakse, aktuelnih problema, disbalansa koji postoji po osnovu neiskorišćenosti njihovog potencijala, kao i mogućnosti za unapređenje takvog stanja. Osnovna ideja skupa bila je da, otvorenom diskusijom učesnika, ukupnu javnost informiše, a donosiocima odluka pomogne u iznalaženju rješenja, donošenju odluka, usvajanju i sprovođenju budućih politika ekonomskog osnaživanja žena. Na taj način, crnogorsko društvo će stvoriti dobar osnov za dalji rad po pitanju veće uključenosti žena u oblasti preduzetništva, kao i njihove kvalitetnije zastupljenost na najvišim menadžerskim pozicijama, u nauci, politici, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić istakao je da je zadatak države, socijalnih partnera i civilnog sektora da omoguće stvaranje istinskog partnerstva među polovima u cilju poboljšanja uslova zajedničkog života i ekonomskog prosperiteta.- Da bi se stvorile jednake mogućnosti za žene, treba im omogućiti pristup svim segmentima tržišta rada i opstajanje na tom polju, a potrebno je i međunarodne propise prilagoditi i uvrstiti u domaće zakonodavstvo – kazao je on.Zamjenik šefa misije OEBS-a u Crnoj Gori Valdemar Figaj istakao je da konferencija pruža priliku privrednicima da se povežu, razmijene iskustva i informacije, te razviju poslovne veze sa ženama. Figaj je kazao: "Poznato je da odavno postoje i predrasude po kojima žene nisu u stanju da uspješno vode biznis. Danas jasno vidimo da ove predrasude i shvatanje nemaju osnova".Prema riječima predsjednice Asocijacije poslovnih žena Crne Gore Milosave Mile Žugić, strateški cilj "Poslovne žene" je da radom, znanjem, iskustvom i idejama daju puni doprinos ekonomskom osnaživanju žena i njihovoj kvalitetnoj i bržoj integraciji u ekonomske tokove. Milosava Mila Žugić: "Smatram da je crnogorsko društvo dovoljno sazrelo da prepozna značaj i potencijal žena i da će dati punu podršku razvoju ženskog preduzetništva."Za jačanje uloge žena u društvu i jednake mogućnosti u biznisu i nauci, neophodno je stvoriti određene preduslove među kojima je na prvom mjestu ekonomsko osnaživanje, poručeno je na nacionalnoj konferenciji.Poseban segment događaja činio je i panel u kojem su uspješne poslovne žene – vlasnice i menadžerke predstavile svoja iskustva iz prakse. O Asocijaciji poslovnih žena Crne Gore izlaganje je imala članica UO Danijela Laketić, ispred Philip Morris Montenegro obratila se izvršna direktorka Svetlana Vuksanović, a o izazovima sa kojima su srijetale prilikom osnivanja preduzeća čije su vlasnice i kasnije, u toku njegovog rada, govorile su Milica Vuksanović (Laboratorija dr Vuksanovic), Mirjana Paunović (Pamark), Nelka Omerhodžić (Merkator) i Svetlana Uljarević Čukić (Atel). Uz organizatore, učesnici II Konferencije poslovnih žena bili su Ministarstvo finansija, Ministarstvo nauke, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Investiciono-razvojni fond Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Sekretarijat za razvoj preduzetništva Glavnog grada, Privredna komora Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, predstavnici više institucija i organizacija, kao i uspješne poslovne žene Crne Gore.