Aktuelnosti

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024

  • 01.04.2021.

31.03.2021. godine, održan je online okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024 u organizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja CG i SCC.


31.03.2021. godine, održan je online okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024 u organizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja CG i SCC. U ime Ministarstva, događaj je otvorila državna sekretarka Milena Lipovina-Bozovic. Prisutnima se obratila i šefica Sekretarijata Marija Sukovic:

„Vjerujem da danas imamo kvalitetan dokument i očekujemo da Strategija omogući bolji poslovni ambijent za žensko preduzetništvo. Smatram da sprovodeći aktivnosti u okviru SCC agende, a koje se odnose na ekonomsko osnaživanje žena, radimo na preduslovima da se ženski glas u biznisu više čuje, a još važnije, doprinos žena privredi bude veći.“

Zadovoljstvo je bilo prisustvovati diskusiji relevantnih aktera iz javnog i privatnog sektora, koji su konstruktivnim i otvorenim dijalogom dali doprinos u definisanju ovog veoma važnog strateškog dokumenta.