Aktuelnosti

Studijska posjeta Njemačkoj

  • 20.06.2010.

Uz podršku Njemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ), osnivači Asocijacije poslovnih žena Crne Gore "Poslovna žena" boravili su u periodu od 12. do 16. juna 2010.godine u studijskoj posjeti Sjevernoj Rajni Vestfaliji i Rurskoj oblasti u Saveznoj Republici Nemačkoj. Ova posjeta odvijala se u okviru projekta "Podrška ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Crnoj Gori", a realizovana je na poziv GTZ-a iz Ešborna i po nalogu Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) u Bonu.


Tokom boravka, domaćin delegacije Crne Gore (u čijem sastavu je bila i srpska delegacija) i rukovodioc projekta bila je Kornelija Šperling (Cornelie Sperling), vlasnica Agencije za komunikaciju "RevierA" iz Njemačke.

Već na samom početku, preduzetnice iz Crne Gore i Srbije imale su priliku da se upoznaju sa aktivnostima preduzetnica u pokrajini Severna Rajna Vestfalija.

Opšta ocjena članica delegacije bila je da se radi o organizovanom i sistematičnom pristupu preduzetništvu koje se tretira kao proces u koji su uključeni svi – država, fondovi Evropske unije, kao i preduzetnice sa velikim radnim i životnim iskustvom.

Projekti, udruženja i institucije koje je delegacija posjetila:

  • Projekat mentorstva "TWIN - Two Women Win" Fondacije Käte Ahlmann (Kete Alman);
  • VIT – Udruženje njemačkih preduzetnica (privredno društvo) koje je na saveznom nivou aktivno još od 1954.god. Preko svog međunarodnog tima, VIT veoma ulaže u stvaranje međunarodnih kontakata i realizuje zajedničke projekte sa sličnim udruženjima iz drugih zemalja;
  • Poslovne žene Ratingena – lokalna mreža preduzetnica i menadžerki (od 2005.);
  • PETEK – Poslovna mreža imigranata, regionalna mreža nezavisnih imigrantkinja (od 2005);
  • Organizaciju za podršku privredi Herne, kao i STARTER CENTAR pokrajine Rajna-Severna-Vestfalija, aktivni partneri manifestacije Dani poslovnih žena pokrajine Rajna-Severna-Vestfalija;
  • Radionicu žena osnivača STARTER CENTRA Milhajm (Mülheim) uz finansiranje projekta od strane pokrajinske vlade i EU.

Jedno od najsnažnijih udruženja poslovnih žena – pokrajinsko Udruženje preduzetnica Sjeverne Rajne Vestfalije (VDU - Organizacija nemačkih preduzetnica), figurira kao najveća i najstarija privredna organizacija za preduzetnice u Njemačkoj. Za potrebe ove studijske posjete, članica predsjedništva VDU Hanelore Šil (Hannelore Scheele) upoznala je predstavnice "Poslovne žene" sa načinom rada, organizacijom i benefitima mentoring projekta koje ovo udruženje već duže vrijeme veoma uspješno realizuje.

U okviru studijske posjete Njemačkoj, osim programom predviđenih sastanaka sa predstavnicama udruženja i institucija, veoma korisnim pokazali su se i susreti sa poslovnim ženama ponaosob.

Po ocjenama članica delegacije Crne Gore, posebno su se izdvojili susreti sa: mladom poslovnom ženom koja je sa 23 godine osnovala hostel koji danas, nakon osam godina postojanja, predstavlja primjer uspješnog vođenja malog biznisa; starija preduzetnica koja je, nakon prodaje svog preduzeća, s puno entuzijazma pokrenula veoma kvalitetan projekat mentorstva; poslovna žena, imigrant iz Turske, koja je registrovala preduzeće koje se bavi iznajmljivanjem svečane sale i pružanjem pratećih usluga namijenjenih organizovanju svadbi i drugih skupova te vrste; preduzetnica koja je, uz pomoć svog udruženja, uspjela da se poslovno dokaže u sektoru IT industrije; savjetnice za preduzetnička i kadrovska pitanja koje nude čitav set usluga, od kojih brojne još uvijek nisu razvijene u Crnoj Gori.

U pratećem dijelu programa, za gošće iz Crne Gore i Srbije, projektom je bilo predviđena posjeta parku prirode Sjeverni Dizburg (Duisburg-Nord) i upoznavanje sa strukturalnim promjenama koje su se desile u Rurskoj oblasti, kao i učešće na programu plesne večeri Univerziteta umjetnosti Folkvang (Folkwang-Universität der Künste) kojim je predstavljen projekat "Kulturna prijestonica RUHR 2010".

Program četvorodnevne intenzivne radne posjete Njemačkoj pružio je crnogorskoj delegaciji priliku za povezivanje i saradnju sa najznačajnijim udruženjima poslovnih žena ove zemlje, te omogućio realizaciju niza zajedničkih projekata – kako na nivou udruženja, tako i B2B poslovanja. Ovim je potvrđeno da snaženje "ženskog biznisa" u Crnoj Gori i njegova organizovanija podrška u narednom periodu mogu pomoći stvaranju korisne poslovne klime u zemlji, razvoju ukupne privrede, jačanju ekonomskih veza na međunarodnom nivou i daljem radu na unapređenju konkurentosti naše zemlje.

Članice delegacije Crne Gore koje su učestvovale u u studijskoj posjeti Sjevernoj Rajni Vestfaliji i Rurskoj oblasti u Saveznoj Republici Nemačkoj, bile su: Miloslava Žugić, direktorka RK Nikšićanka, Milica Vuksanović, direktorka/osnivač biohemijske-mikrobiološke laboratorije, Ratka Mandić, direktorka/osnivač firme "Atlant Agent", Snežana Šćepanović, komercijalna direktorka eksport import "Stadion", Svetlana Uljarević-Čukić, direktorka/vlasnica "Atel", Ljubica Kostić-Bukarica, direktorka/suvlasnica "M.A.S. Code", Danijela Laketić, direktorka"Atlas penzija", Tatjana Mitrović, suvlasnica firme "MP Marketing", Zvezdana Oluić, PR menadžerka Unije poslodavaca Crne Gore. Delegaciju iz Srbije činile su: Marija Ivanković-Jurišić, vlasnica firme "Hendmejd" Šabac, Olivera Popović, zamjenica predsjednice i suvlasnica firme "PSteh", dr Jasmina Knežević, suvlasnica klinike "Bel Medik", i Radojka Nikolić, vlasnica i glavna i odgovorna urednica časopisa "Ekonometar" i "Biznis". Ispred GTZ-a iz Crne Gore, u projektu su učestvovale Sanja Mugoša i Andrijana Đonović, dok je Nataša Šarić bila predstavnik GTZ-a iz Srbije.